برچسب : ذهن انسان

رمزهای موفقیت

ذهن انسان مانند مشت بسته میمون است!!

مهسا زکی زاده
ذهن انسان مانند مشت بسته میمون است!! شکار میمون زنده بخاطر چابکی و سرعت عمل جانور بسیار مشکل است. یکی از روشهای شکار میمون در آفریقا این است که شکارچی به محل اقامت میمونها می...