برچسب : رابین شارما

معرفی کتاب

معرفی کتاب «راهبی که فراری اش را فروخت» اثر رابین شارما

نویسنده
این کتاب اکنون به هفتاد زبان منتشر شده و از پرفروش‌ترین کتاب‌های بین‌المللی است. پیام این کتاب در سراسر جهان پخش شد، پیامی ساده و در عین حال قدرتمند که حاوی امید، الهام و موفقیتی...