برچسب : راز

رمزهای موفقیت

رازهایت را فاش نکن

مهسا زکی زاده
رازهایت را فاش نکن ماهی تا دهانش بسته باشد کسی نمی تواند آن را صید کند.. رازهایت را فاش نکن… بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند… مجله تحلیلک...
رمزهای موفقیت

انرژی

مهسا زکی زاده
انرژی انرژی که صرف افکار منفی میکنید برای پرورش افکار مثبت به کار ببندید… انرژی که صرف شمردن نداشته هایتان و کمبودهای زندگیتان میکنید برای شمردن داشته های زندگیتان به کار ببنید… این انرژی بسیار...