برچسب : راسته

آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش الگوی شلوار راسته گشاد

آنجل
برای کشیدن این شلوار، از الگوی شلوار راسته استفاده می کنیم. با این تفاوت که در این شلوار دیگر دور زانو مد نظر نیست و دم پا از سمت چپ به باسن و از سمت...