برچسب : راندا برن

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «معجزه سپاس‌گزاری» نوشته راندا برن

نویسنده
این جمله شگفت‌انگیز را با صدای بلند بگویید. آن را روی پشت‌بام منزلتان فریاد بزنید. آن را با خودتان زمزمه کنید. در ذهنتان بگویید یا در قلبتان احساسش کنید....
رمزهای موفقیت

برای خود تابلوی تجسم درست کنید

مهسا زکی زاده
برای خود تابلوی تجسم درست کنید شما می توانید یک تابلو تجسم درست کنید و تصویر چیزهایی را که می خواهید بر روی آن بچسبانید. نباید اینگونه فکر کنید که آن چیز را ندارید و...
رمزهای موفقیت

نیروی جذب چیزهای مورد علاقه تان

مهسا زکی زاده
نیروی جذب چیزهای مورد علاقه تان هر اندازه قدرت احساسات مثبت شما زیادتر باشد، نیروی بیشتری برای جذب چیزهای مورد علاقه تان خواهید داشت. راندا برن مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

شادی درونی جوهره موفقیت است

شادی درونی جوهره موفقیت است هدف اصلی زندگی احساس و تجربه لذت است. شادی درونی جوهره موفقیت است. به دنبال خوشی خودتان بروید تا خوشی و شادی بیشتری جذب زندگیتان شود. راندا برن مجله اینترنتی...
رمزهای موفقیت

انرژی

مهسا زکی زاده
انرژی انرژی که صرف افکار منفی میکنید برای پرورش افکار مثبت به کار ببندید… انرژی که صرف شمردن نداشته هایتان و کمبودهای زندگیتان میکنید برای شمردن داشته های زندگیتان به کار ببنید… این انرژی بسیار...