برچسب : رانفور

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته اند (۴)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها شپترو: سهام پتروشیمی آبادان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۰۴,۹۶۱ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۸۰ درصدی سهام شنفت و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال کپارس: سهام کاشی پارس دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۳,۷۳۳ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی منتهی به...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : تعدیل منفی ۲۵۶ درصدی حکمت، افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی رانفور و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال : تعدیل منفی ۲۵۶ درصدی حکمت، افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی رانفور و … شفا خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری شفا...