برچسب : راکون

رمزهای موفقیت

راکون نباشیم!!…

مهسا زکی زاده
راکون نباشیم!!… راکون هایی که نزدیک آب زندگی می‌کنند، غذایشان را قبل از خوردن در آب می‌شویند. اگر یک تکه قند به یک راکون بدهید آنقدر در آب میشویدش تا تمامی قند ناپدید شود! زندگی...