برچسب : رباعی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من؛ به بهانه بزرگداشت حکیم عمرخیام نیشابوری  

زهرا فخرایی
  اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و نه من   هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و...