برچسب : رساله عشق ابن سینا

ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل اول)

محمد زکی زاده
وجود این عشق در سرشت جمیع موجودات، مخمر و غیر مفارق است؛ چه اگر مفارق باشد و لازمه ذات آنها نباشد لازم می آید که به عشق دیگری محتاج شوند تا بتوانند آن عشق کلی...
ادبیات حکمت و فلسفه رساله عشق

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (مقدمه)

محمد زکی زاده
چنین فرماید رئیس فلاسفه اسلام، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن سینا در جواب سوال شیخ ابوعبدالله فقیه معصومی: این رساله ای که بنا به خواهش تو در بیان ماهیت عشق نوشته ام، مشتمل است...