برچسب : رسانه

ادبیات

نام‌های مانده در ویترین؛ به بهانه‌ روز شعر و ادب فارسی

نویسنده
نام‌های مانده در ویترین؛به بهانه‌ روز شعر و ادب فارسی ... این شعر و ادبیاتی که از آن سخن می‌گوییم (به تعبیر درست‌تر: با آن سخن می‌گوییم) دو کلمه‌ی بی‌روح و بی‌جان و منجمد نیستند...
ادبیات ادبیات و هنر

باید بچشد عذاب تنهایی را…

امیرپاکنژاد
عکس تازه‌ای که از استاد شفیعی کدکنی (در جلسه‌ی بزرگداشت استاد موحد در دانشگاه تهران) در رسانه‌ها منتشر شده است به سرعت موضوع بسیاری از اظهارنظرهای متناقض شد....
ادبیات ادبیات و هنر هنر

آن یار مهربان / کتاب و کتابخوانی(۲)

امیرپاکنژاد
اهمیت کتاب و کتابخوانی ... اگر به تعریف ساده‌ای از رسانه یعنی مجرایی برای انتقال پیام که در یک سوی آن فرستنده و در دیگر سوی آن گیرنده یا مخاطب قرار دارد، بسنده کنیم آنگاه...
ادبیات ادبیات و هنر هنر

آن یار مهربان / کتاب و کتابخوانی(۱)

امیرپاکنژاد
کتاب و کتابخوانی ... معضل کتاب نخواندن _فارغ از تاریخ پیدایی آن_ از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین بحران‌ فرهنگی زمانه‌‌ی ماست که پرداختن به تأثیرات گوناگون آن «هفتاد من کاغذ» می‌طلبد....