برچسب : رسم الگو

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی آستین سرخود

خیاطی آسان
آستین یکی دیگر از بخش های مهم لباس است که می تواند تا حد بسیار زیادی بر فرم اندام و استایل شما تاثیر بگذارد. هر آستین با توجه به زیبایی منحصر به فردش بدون در...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی چپ راست

خیاطی آسان
ابتدا پنس سینه و ساسون دوخته می شود. بنا بر سلیقه می توانیم پنس سینه را ندوزیم و روی الگو ببندیم....