برچسب : رسوبات در ادرار

سلامت کودک

پرسش های متداول مادران درباره‌ی نوزادان (بخش پنجم)

کودک من
مشاهده رگه خون در مدفوع نوزادان می‌تواند نشانه‌ای از آلرژی نوزاد به پروتئین گاو و یا غذاهای دیگر مانند ادویه و آجیل که توسط مادر .......