برچسب : رشد قدی

سلامت کودک

عوامل موثر رشد قد کودکان و نوجوانان و بررسی آن

کودک من
رشد قدی کودکان و نوجوانان تا حد زیادی وابسته به ژنتیک است. برخی از عوامل محیطی مانند تغذیه، خواب کافی و ... در افزایش رشد قدی موثر هستند....