برچسب : رشد قد کودک

سلامت کودک

فاکتور های مؤثر بر رشد قد کودکان

کودک من
فاکتور های رشد قد کودکان تفاوت قد کودکان نتیجه تأثیرات ژنتیک و محیط است. فاکتور های ژنتیکی ۶۰ تا ۸۰% و فاکتور های محیطی ۲۰ تا ۴۰% تأثیر در این موضوع دارند. ژنتیک در برادران...