برچسب : رضایت مشتری

استارتاپ

استارتاپ _ جذب مشتری ، اصلی ترین نیاز حیات هر کسب و کار

زهره دره شیری
شناسایی نیاز مصرف کنندگان استارتاپ ، زمینه ساز جذب مشتری برای استارتاپ خود یک تیم بازاری تشکیل دهید. این تیم باید متشکل از افرادی باشد که بتوانند نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و به بهترین...