برچسب : رضا امیر خانی

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «منِ او» نوشته رضا امیرخانی

زهرا دره شیری
کتاب «منِ او» قصه ماجرایی است عاشقانه از فرزند یکی از خانواده‌های اصیل و قدیمی تهرانِ دهه 1310-1320 خورشیدی. عشق فرزند خانواده‌ای ثروتمند، خانواده فتاح، به دختر خانواده‌ای که خدمتکاری این خانواده را می‌کنند....