برچسب : رفتار ثمر بخش

روانشناسی موفقیت

چگونه از خودشناسی به خود بهسازی برسیم؟ (قسمت اول)

الهه علیاری
چگونه از خودشناسی به خود بهسازی برسیم؟(قسمت اول)   می دانیم که تمام رهبران برای اثربخشی بهتر و بیشتر نیاز به خودشناسی دارند؛ یعنی رسیدن به شناخت کافی از نقاط قوت، ضعف، احساسات و افکار...