برچسب : رفتار والدین

بهداشت و سلامت سلامت کودک

خانواده هلیکوپتری و رفتارهای افراطی نسبت به کودکان

کودک من
مراقبت از فرزندان وظيفه ذاتى هر خانواده به ويژه مادر و پدر است، اما گاهى اين مراقبت حالت افراطى پيدا مي كند و نگرانى هاى بيش از حد معمول باعث دخالت هاى بيش از حد...