برچسب : رقابت

اخبار اقتصادی

رقابت پذیرترین اقتصادهای جهان

هادی جنگجو
شاخص های رقابت پذیری به گزارش تحلیلک، ​مجمع جهانی اقتصاد برای چهلمین سال متوالی، شاخص رقابت پذیری اقتصادی کشورهای جهان از نظر معیارهایی چون: سرمایه انسانی، مهارت کارکنان، انعطاف‌پذیری، میزان باز بودن اقتصاد و نوآوری را منتشر کرد. در این رده‌بندی ۱۴۰...