برچسب : رمان خوب

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «شوهر آهو خانم» نوشته علی محمد افغانی

نویسنده
بسیاری از نویسندگان و منتقدان مشهور از رمان «شوهر آهو خانم» به عنوان بهترین رمانی که تاکنون در ایران منتشر شده است، یاد می‌کنند. در یک بررسی اخیر، این کتاب به عنوان یکی از محبوب‌ترین...