برچسب : رمز و راز موفقیت

رمزهای موفقیت روانشناسی موفقیت موفقیت

۶ رمز موفقیت در زندگی و کسب و کار

نویسنده
6 رمز موفقیت در زندگی و کسب و کار ... به توانایی خود باور داشته باشید / نگرش مثبت داشته باشید / مرد عمل باشید / از شکست نترسید...
رمزهای موفقیت روانشناسی موفقیت موفقیت

۵ رمز موفقیت در زندگی و کسب و کار

نویسنده
5 رمز موفقیت در زندگی و کسب و کار ... همیشه رو به جلو حرکت کنید، حتی با قدم های کوچک / تمرکز کنید / تعهد داشته باشید / هرگز نا امید نشوید......
رمزهای موفقیت روانشناسی موفقیت موفقیت

راز موفقیت در پس انداز و سرمایه گذاری

نویسنده
قانون 50/30/20 یک قاعده کلی است که می تواند برای مدیریت بودجه مورد استفاده قرار بگیرد. بر اساس این قانون درآمد شما باید در سه بخش هزینه شود....