برچسب : رنج

رمزهای موفقیت

ترس

مهسا زکی زاده
ترس مردم به سختی از رنجهایشان دست میکشند. به خاطر ترس از ناشناخته رنجهایشان را ترجیح می دهند زیرا برای آنها آشناست. تیچ نات هان تحلیلک...