برچسب : رنو

آرشیو تحلیل زنده

مدیرعامل رنو: در ایران می مانیم

محسن زکی زاده
کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو گفت، این شرکت خودروسازی علیرغم تحریم های آمریکا در ایران می ماند و در عین حال اقداماتی را برای اجتناب از ریسک مجازات های آمریکا به دلیل نقض تحریم ها...