برچسب : رنگ حیات بخش

ادبیات و هنر رنگ شناسی گرافیک

تلاش برای رسیدن به ترکیب های خلاقانه (بخش اول)

بهناز بختیاری
ترکیبات رنگ ها بسیار متنوع است که در عین پیچیدگی، به گونه ای است که با اندکی دقت خواهید توانست ذوق و علاقه خود را نیز در آن بیامیزید و با ایجاد تغییرات در الگوهای...