برچسب : رنگ ریگال

ادبیات و هنر رنگ شناسی گرافیک

نمایش ترکیب رنگ های جذاب و خلاقانه (بخش چهارم)

بهناز بختیاری
همانطور که گفته شد و در بخش های قبل خواندید، رنگ ها بسیار پیچیده و جذاب هستند و با استفاده از ترکیب رنگ ها در کنار یکدیگر می توانید به ترکیب های جذابی برسید که...