برچسب : رهایی

رمزهای موفقیت

رهایی از خویش…

مهسا زکی زاده
رهایی از خویش… الاغی دعا کرد صاحبش بمیرد تا از زندگی خرآنه خود خلاصی یابد. صاحب فکر الاغ را خواند و گفت: ای خر! با مرگ من شخص دیگری تو را میخرد و صاحب می...