برچسب : رها

رمزهای موفقیت

رها شو همچون برگی در جریان آب

مهسا زکی زاده
رها شو همچون برگی در جریان آب وقتی به زندگی نچسبی، وقتی طمع نکنی،خسیس نباشی و انباشته نکنی؛ وقتی آزاد و راحت و آماده ی از دست دادن باشی؛ وقتی مشت هایت بسته نباشد و...
رمزهای موفقیت

سارقان زمان !!

مهسا زکی زاده
گذشته و آینده سارقان زمان هستند ! انسان باید گذشته را گرامی بدارد، اما اگر این گذشته او را در اسارت نگاه می‌دارد، آن را به فراموشی بسپارد … بازیافتن جوانی گمشده‌ات محال است. اگر...