برچسب : رهی معیری

ادبیات شعر پارسی

ماییم و دیده‌ای که بود آشیان اشک؛ به بهانه زادروز رهی معیری

محمد زکی زاده
رهی معیری... تابد فروغ مهر و مه از قطره های اشک / باران صبحگاه ندارد صفای اشک...
ادبیات شعر پارسی

غزل سرای پرآوازه؛ به بهانه زادروز رهی معیری  

زهرا فخرایی
رهی معیری از شیفتگان سعدی است و شیوه استاد سخن، در کلام او متجلی است. لطافت طبع و کلام شیرین او به دل هر خواننده ای می نشیند......