برچسب : رهی

ادبیات شعر پارسی

سنگ نوشت رهی معیری به بهانه سالروز درگذشت

محمد زکی زاده
رهی معیری در سال 1288 در تهران به دنیا آمد و در سال 1347 براثر بیماری که به آن مبتلا شده بود در پنجاه و نه سالگی درگذشت. آرامگاه رهی معیری در گورستان ظهیرالدوله است....
ادبیات شعر پارسی

غزل سرای پرآوازه؛ به بهانه زادروز رهی معیری  

زهرا فخرایی
رهی معیری از شیفتگان سعدی است و شیوه استاد سخن، در کلام او متجلی است. لطافت طبع و کلام شیرین او به دل هر خواننده ای می نشیند......