برچسب : رواننشاسی موفقیت

روانشناسی موفقیت

مهارتی برای موفقیت از نظر ۳ میلیاردر معروف جهان

مهسا زکی زاده
مهارتی برای موفقیت از نظر ۳ میلیاردر معروف جهان همه باور دارند که ارتباطات، چه بین افراد و چه داخل سازمان، برای موفقیت کسب‌وکار امری ضروری است. در واقع، موفق‌ترین کارآفرینان میلیاردر دنیا بر اهمیت...
روانشناسی موفقیت

جیم ران چگونه به موفقیت رسید؟

مهسا زکی زاده
جیم ران چگونه به موفقیت رسید؟ او در یکی از روستاهای آمریکا بزرگ شد و تنها ٢ مهارت داشت، دوشیدن شیر گاو و علف زنى! در سن ۲۵ سالگی در حالى که اوضاع مالى بسیار...