برچسب : روان شناسی

روانشناسی موفقیت

متنی زیبا از فروید پدر روان شناسی دنیا…

مهسا زکی زاده
متنی زیبا از فروید پدر روان شناسی دنیا… وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر...