برچسب : روز ملی سینما

ادبیات و هنر فیلم و سینما

نوشته بهرام بیضایی برای روز ملی سینما

محمد زکی زاده
حقیقت را نمی‌شود مصّور کرد؛ اخلاق را نمی‌شود کشید؛ نیکی به تصویر درنمی‌آید؛ مگر به هرکدام قالبی واقعی یا داستانی روزمره داده شود....
فیلم و سینما

به بهانه بزرگداشت روز ملی سینما

محمد زکی زاده
ورود نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال ۱۲۷۹ هجری خورشیدی توسط مظفرالدین شاه سر آغازی برای سینمای ایران به حساب می‌آید. نخستین فیلم صدادار فارسی، فیلم دختر لر بود که در سال ۱۳۱۲ خورشیدی...