برچسب : روز پدر

ادبیات ادبیات و هنر

به بهانه ولادت امیرالمؤمنین و روز پدر؛ تاملی بر مثنوی معنوی مولانا

محمد زکی زاده
و از این بود که علی (رض) کافری را بیفکند تا بکشد. وی آب دهان در روی علی پاشید، ورا دست بداشت و نکشت و گفت: خشمگین شدم، ترسیدم که برای خدای تعالی نکشته باشم....