برچسب : روستا

زندگینامه افراد موفق

عباس برزگر، میلیاردر بزرگ روستایی

زهرا دره شیری
زندگینامه افراد موفق عباس برزگر، میلیاردر بزرگ روستایی     گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته...