برچسب : روش شیر دهی

بهداشت و سلامت سلامت کودک

شیر خوردن نوزادان

کودک من
روش صحیح شیردهی نوزادان چگونه است؟ درباره شیر خوردنم زودتر توضیح بده! مادرم هنوز شیر ندارد، من هم به شدت گرسنه ام. به من حق می دهید که جیغ های بنفش بکشم؟! شکم گرسنه دین...