برچسب : روش مارتینگل

آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس عمومی

بررسی کامل روش مارتینگل در بورس

هادی جنگجو
همیشه دغدغه قمارباز های قدیم  این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک،  سود تضمین شده از کار خود ببرند . قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه...