چهارشنبه/ 5 مهر / 1402
الگوی لباس زنانه / لباس زنانه به روش مولر

روش مولر

الگوی دامن شلواری به روش مولر

آموزش رسم الگوی دامن شلواری به روش مولر

برای رسم الگوی دامن شلواری ابتدا الگوی دامن فون را می کشیم، قسمت جلو را روی کاغذ می چسبانیم و بعد نقطه ۱را به ۲ که بلندی بالاتنه و یا ۴/۱ دور باسن بزرگ است علامت می زنیم.

الگوی دامن فون به روش مولر

آموزش الگوی دامن فون به روش مولر

در این مطلب آموزش الگوی دامن فون به روش مولر را برای شما آورده ایم. برای برش و فون کردن دامن، الگوی جلو و پشت را جداگانه به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم.