پنجشنبه/ 11 خرداد / 1402
الگوی دامن به روش مولر

روش مولر

الگوی دامن شلواری به روش مولر

آموزش رسم الگوی دامن شلواری به روش مولر

برای رسم الگوی دامن شلواری ابتدا الگوی دامن فون را می کشیم، قسمت جلو را روی کاغذ می چسبانیم و بعد نقطه ۱را به ۲ که بلندی بالاتنه و یا ۴/۱ دور باسن بزرگ است علامت می زنیم.

الگوی دامن فون به روش مولر

آموزش الگوی دامن فون به روش مولر

در این مطلب آموزش الگوی دامن فون به روش مولر را برای شما آورده ایم. برای برش و فون کردن دامن، الگوی جلو و پشت را جداگانه به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم.