برچسب : رونالد ریگان

رمزهای موفقیت

رونالد ریگان

مهسا زکی زاده
رونالد ریگان نشستن به امید اینکه روزی، در جایی شخصی همه‌چیز را درست کند، مانند غذا دادن به یک تمساح است تا شما را بعد از دیگران بخورد… تحلیلک  ...