برچسب : روند

تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام سبزوا (سیمان لار سبزوار)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سبزوا (سیمان لار سبزوار) طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام سبزوا این سهم توانسته خط روند نزولی خود را بشکند و این می تواند آغازگر حرکت صعودی این سهم...
تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام چکاپا (صنایع کاغذ پارس)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام چکاپا (صنایع کاغذ پارس) طبق تحلیلی که در نمودار مشاهده می کنید سهام چکاپا پس از برخورد به خط روند صعودی بلند مدت خود واکنش نشان داده و به نظر...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سمگا همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سمگا مشاهده می کنید این سهم پس از تشکیل الگوی سر و شانه و شکست خط گردن، روند صعودی خودش را آغاز...
تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام شجم (سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید )

هادی جنگجو
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شجم همان طور که در تحلیل سهام شجم مشاهده می کنید، این سهم بعد از رسیدن به خط روند صعودی بلندمدتِ خود که همزمان کف کنج (الگوی اصلاحی این سهم)...