برچسب : روکش

دهان و دندان

انواع پروتز دندان و موارد استفاده از آن ها

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) انواع پروتز دندان و موارد استفاده از آن ها از پروتز دندان به عنوان یک جانشین و یا دندان مصنوعی برای دندان های از دست رفته و یا زیبایی فک و...