برچسب : ریچارد برانسون

رمزهای موفقیت

به تلاش خود ادامه دهید

مهسا زکی زاده
به تلاش خود ادامه دهید بزرگ‌ترین موفقیت‌های جهان نصیب کسانی شده است که حتی در اوج ناامیدی، همچنان به تلاش‌شان ادامه دادند… ریچارد برانسون مجله اینترنتی تحلیلک  ...
رمزهای موفقیت

به تلاش خود ادامه بده!

مهسا زکی زاده
به تلاش خود ادامه بده! بزرگ‌ترین موفقیت‌های جهان نصیب کسانی شده است که حتی در اوج ناامیدی، همچنان به تلاش‌شان ادامه دادند… ریچارد برانسون مجله اینترنتی تحلیلک  ...
زندگینامه افراد موفق

زندگی نامه ریچارد برانسون

محسن زکی زاده
زندگی نامه ریچارد برانسون ،کارآفرین و مالک گروه ویرجین ریچارد برانسون کارآفرینی بریتانیایی است که در همه جا حضور دارد و کسب و کار خود را روی زمین،‌ در آب‌ها و حتی در فضا گسترش داده...