برچسب : ری کراک

زندگینامه افراد موفق موفقیت

تجارت اصلی ری کراک فروش همبرگرهای مک دونالد نیست!

زهرا دره شیری
زندگینامه افراد موفق: ری کراک تجارت اصلی ری کراک فروش همبرگرهای مک دونالد نیست! بدون شک ری کراک یکی از موفق ترین مردان آمریکایی در کسب ثروت و برپایی کسب و کار پرسود است. وی...