برچسب : زادروز

ادبیات شعر پارسی

همچنان بودن اگر با توام، آری بودن؛ به بهانه زادروز حسین منزوی

محمد زکی زاده
حسین منزوی نقش چشمگیری در زنده کردن غزل داشته است. عده ای نیز بر این عقیده هستند که او همانند نیما تحولی در شعر فارسی ایجاد کرده است....
ادبیات شعر پارسی

گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است؛ به بهانه زادروز فریدون مشیری

محمد زکی زاده
فریدون مشیری سرودن شعر را از نوجوانی و تقریباً از پانزده سالگی شروع کرد. اولین مجموعه شعرش با نام تشنه توفان با مقدمه محمدحسین شهریار و علی دشتی به چاپ رسید....
ادبیات ادبیات و هنر معرفی کتاب

برشی از رمان «قطار از ریل خارج شد» / به بهانه زادروز احمدرضا احمدی

محمد زکی زاده
برشی از رمان قطار از ریل خارج شد؛ به بهانه زادروز احمدرضا احمدی ... نازنینم.. قبل از دیدار تو بعد از چهارسال، دیگر هیچ چیز برایم خیال انگیز نبود....