برچسب : زاگرس

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۳ ماهه سهام شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند(۱)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۳ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد: زاگرس: سهام پتروشیمی زاگرس در دوره ۱ ماهه منتهی به...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل رشد داشته اند (۴)

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه توریل: سهام توکا ریل دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۳۳,۱۴۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۱۸۴,۰۶۵...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۸۱ درصدی سهام زاگرس و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال فخوز: سهام فولاد خوزستان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۲,۷۶۳ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی منتهی به...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام چند شرکت پتروشیمی و نفتی

محسن زکی زاده
اخبار  کدال گزارش ۹ ماهه سهام شغدیر، زاگرس، بفجر، جم و… شغدیر: سهام پتروشیمی غدیر دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۷۶,۰۱۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش عالی از رشد سهام چند شرکت پتروشیمی؛ جم، زاگرس، کرماشاو…

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها شجم: سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۵۶,۸۲۷ میلیون...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان سهام گروه پتروشیمی

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها گروه پتروشیمی پارس: سهام پتروشیمی پارس دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶,۸۹۷ میلیارد ریال درآمد داشته است....
آرشیو تحلیل زنده

گزارش لحظه ای از گروه پتروشیمی

محسن زکی زاده
نمادهای زاگرس، خراسان، جم، شفن، شخارک در صدر تقاضا برای گروه پتروشیمی اکنون با صف خرید همراهند. معاملات شپدیس و شاراک نیز در سقف قیمتی مجاز جریان دارد…...