برچسب : زبان

دهان و دندان

بیماری زبان سیاه مودار چیست؟

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) بیماری زبان سیاه مودار چیست؟ زبان سیاه مودار، از بیماری های دهان محسوب می گردد و نوعی بیماری موقتی است. این بیماری، بدون خطر و درد است و جز دسته بیماری...
ادبیات ادبیات و هنر

زبان و هویت (۲)

امیرپاکنژاد
زبان و هویت ... انسان ‌شناسان و زبان شناسان زبان‌های گوناگون را دارای ریشه‌های مشترک دانسته اند.طبیعی است که گروه‌های انسانی اولیه در نقاط معدود و متمرکزی می‌زیسته اند....
ادبیات ادبیات و هنر

زبان و هویت (١)

امیرپاکنژاد
زبان را باید از بحث‌برانگیزترین مسائل موجود در علوم انسانی به حساب آورد و گزاف نیست اگر بگوییم هیچ دو مفهومی به‌اندازه‌ی زبان و فرهنگ مسئله‌ساز و محل اختلاف نظر نبوده‌اند....