برچسب : زردی طول کشیده

سلامت کودک

مشکلات یک ماه زندگی _ زردی نوزادان (بخش چهارم)

کودک من
کم‌کاری تیروئید کم‌کاری تیروئید هم در حال حاضر از طریق غربالگری از نمونه‌ی خون پاشنه‌ی پا مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی پزشک من معتقد است که نباید منتظر غربالگری ماند و در موارد شک به...