برچسب : زردی فیزیولوژیک

سلامت کودک

مشکلات یک ماه زندگی _ زردی نوزادان (بخش دوم)

کودک من
مصرف داروهای گیاهی برای نوزادان زرد پزشک من معتقد است زردی یا فیزیولوژیک است که نیاز به هیچ درمانی ندارد و یا غیر طبیعی است که باید جدی درمان شود. اطمینان کردن به اینکه مثلاً...
بهداشت و سلامت سلامت کودک

مشکلات یک ماه زندگی _ زردی نوزاد (بخش اول)

کودک من
زردی نوزادان مسئله ای مهم در ماه اول زندگی زردی نوزادان یکی از موضوعاتی که شما خیلی زود با تولد من با آن روبه‌رو شدی زردی (ایکتر) بود. زردی ما نوزادان هیچ ربطی به زردی...