برچسب : زمان

رمزهای موفقیت

ضرورت داشتن برنامه…

مهسا زکی زاده
ضرورت داشتن برنامه… نداشتن برنامه و اولویت‌بندی باعث می‌شود که انسان در زمان غرق شود بدون آن‌که بتواند از آن به شکلی مفید استفاده کند…   مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

استفاده درست از زمان

مهسا زکی زاده
استفاده درست از زمان اگر درست از زمان استفاده نکنیم، ناگهان خواهیم دیدکه دیگر زمان زیادی نداریم و زمانی که از دست می رود برای همیشه از دست رفته است….     مجله اقتصادی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

زمان

مهسا زکی زاده
زمان گذشت زمان ، بر آنها که منتظر می‌مانند بسیار کند، بر آنها که می‌هراسند بسیار تند، بر آنها که زانوی غم در بغل می‌گیرند بسیار طولانی، و بر آنها که به سرخوشی می‌گذرانند بسیار...
رمزهای موفقیت

اشتباه بزرگ

مهسا زکی زاده
اشتباه بزرگ اکثر انسان‌ها این است که فکر می‌کنند زمان زیادی دارند، و فقط زمانی که دیر شده است متوجه این اشتباه می‌شوند… تحلیلک  ...
رمزهای موفقیت

بهشت

مهسا زکی زاده
بهشت مکان نیست، زمان است! زمانی که اندیشه های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در وجودمان است… و جهنم مکان نیست، زمان است! زمانی که اندیشه های منفی و کینه ورزی وجودمان...