برچسب : زمینه حضرت زینب

عمومی

مداحی حاج محمود کریمی / زمینه حضرت زینب

مهدی مشهدی حسنی
سری به نیزه بلند است در برابر زینب زمینه حضرت زینب حاج محمود کریمی   سری به نیزه بلند است در برابر زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب امان ای دل ای دل...