برچسب : زندگینامه دکتر علی شریعتی

زندگینامه افراد موفق

زندگینامه دکتر علی شریعتی

زهرا دره شیری
زندگینامه افراد موفق زندگینامه دکتر علی شریعتی دکتر علی شریعتی در ۲ آذر ماه سال ۱۳۱۲ در روستای کاهک در کویر مزینان در نزدیکی سبزوار متولد شد. اجداد دکتر علی شریعتی همه از عالمان دین...